Национални програми

Документи

Документи
Програма за развитие на регионите
Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятиятата
Програма Околна среда
Програма Транспортна свързаност Част 1
Програма Транспортна свързаност Част 2
Програма за образование
Програма Развитие на човешките ресурси
Програма Храни и основно материално подпомагане
icon